Informatie over basisscholen met onderwijstype basisonderwijs

Het basisonderwijs is het reguliere onderwijs voor kinderen tussen de vier en twaalf jaar. De meeste kinderen volgen acht jaar basisonderwijs.

Kinderen die extra ondersteuning en aandacht nodig hebben kunnen naar een school voor speciaal basisonderwijs (sbo). Kinderen die specialistische of intensieve begeleiding en ondersteuning nodig hebben, vaak ook gecombineerd met jeugdhulp en/of zorg, kunnen naar het speciaal onderwijs (so).

Terug naar boven