Informatie over basisscholen met onderwijsconcept nieuw / natuurlijk / conceptueel leren

Steeds meer scholen willen aansluiten op de manieren waarop leerlingen van nature leren. Onder de noemers ‘nieuw leren’, ‘natuurlijk leren’ of ‘conceptueel leren’ bouwen ze voort op de nieuwsgierigheid die alle leerlingen bezitten en datgene wat ze al kunnen.

In de praktijk
Scholen voor nieuw / natuurlijk / conceptueel leren spelen in op het feit dat leren veel gemakkelijker gaat als je het uit eigen interesse en motivatie doet. De gedachte dat iedereen de architect is van zijn of haar eigen leerproces, komt voort uit het constructivisme. Het uitgangspunt is wat een leerling kan, niet wat het (nog) niet kan.

De school slaat een brug tussen de interesses en het niveau van de leerling aan de ene kant, en de kennis en vaardigheden die verplicht zijn vanuit de kerndoelen van het basisonderwijs aan de andere kant. Vervolgens gaat de leerling aan het werk en zorgt de leraar voor instructie en begeleiding.

Niet de methodes zijn leidend, maar de interesses, het niveau en de keuzes van de leerling. De leerlingen werken aan betekenisvolle en concrete opdrachten (prestaties). Vaak leggen ze hun vorderingen vast in een portfolio. Ook is er veel aandacht voor reflectie.

Basisprincipes van nieuw / natuurlijk / conceptueel leren


Meer informatie: www.natuurlijkleren.net en www.natuurlijkleren.org

Terug naar boven