Informatie over basisscholen met onderwijsconcept jenaplan

Een jenaplanschool is een gemeenschap van leerlingen, leraren en ouders. Leerlingen van verschillende leeftijden zitten in groepen bij elkaar. Het onderwijs is gericht op de opvoeding van leerlingen en omvat meer dan het aanleren van kennis en vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen. De vier basisactiviteiten zijn: spreken, spelen, werken en vieren.

Op een jenaplanschool zijn leraren professionele opvoeders. Ouders dragen een deel van de opvoeding van hun kinderen over aan de school.

In de praktijk
De school gaat er vanuit dat leerlingen heel verschillend zijn; ze kunnen veel van elkaar leren. Daarom worden ze in stamgroepen geplaatst die bestaan uit kinderen van verschillende leeftijden, zoals dat ook in een gezin het geval is.

Basisprincipes van het jenaplanonderwijs


Meer informatie: www.jenaplan.nl

Terug naar boven