Informatie over basisscholen met onderwijsconcept freinet

Op een freinetschool zijn de ervaringen en de beleving van de leerlingen uitgangspunt voor het onderwijs. Leerlingen en leraar trekken er vaak op uit om te leren in het ‘echte leven’. Er wordt minder met lesmethoden gewerkt dan op andere scholen. Freinetscholen gebruiken voornamelijk freinettechnieken.

In de praktijk
De school gaat ervan uit dat leerlingen heel verschillend zijn. Ze vertellen elkaar daarover in beeld- en tekstverhalen en gedichten. Deze teksten zijn het uitgangspunt van de taalactiviteiten.

De schooldag begint met de klassenvergadering, waarin volgens een vaste routine de organisatie, werkafspraken en uitwisseling aan bod komen. De dag eindigt met een korte terugblik en een bespreking van de punten die de leerlingen en de leraar gedurende de dag op het vragen/feliciteren-bord hebben genoteerd.

Leerervaringen en ontdekkingen worden veelvuldig gedeeld via de klassenkrant, een weblog en correspondentie met andere scholen. Vroeger werd de drukpers veel gebruikt, tegenwoordig ook de computer. Op een freinetschool gonst het vaak van de activiteiten. Ouders dragen veel bij aan het onderwijs.

Basisprincipes van het freinetonderwijs


Meer informatie: www.freinet.nl

Terug naar boven