Informatie over basisscholen met onderwijsconcept ervaringsgericht onderwijs

Scholen voor ervaringsgericht onderwijs (EGO) gaan ervan uit dat leerlingen zich pas echt ontwikkelen en op een diep niveau leren als hun betrokkenheid en welbevinden hoog zijn. EGO-scholen investeren in een rijke leeromgeving en gevarieerde werkvormen, maar het belangrijkste instrument is de leraar.

In de praktijk
Zitten de leerlingen goed in hun vel, durven ze zichzelf te zijn (welbevinden)? Zijn ze geconcentreerd bezig en actief op zoek naar oplossingen (betrokkenheid)? Leraren in het ervaringsgericht onderwijs hechten veel belang aan observatie: ze zijn meer bezig met rondkijken dan met nakijken. Als ze bij een leerling onvoldoende betrokkenheid en welbevinden waarnemen, komen zij in actie.

Een rijke en gevarieerde leeromgeving helpt bij het vergroten van betrokkenheid en welbevinden. Er zijn vijf werkvormen.Basisprincipes van het ervaringsgericht onderwijs
Meer informatie: www.ervaringsgerichtonderwijs.nl

Terug naar boven