De Wijngaard voor speciaal basisonderwijs

Ellertsveld 3 1274 KC Huizen

Schoolfoto van De Wijngaard voor speciaal basisonderwijs

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Bij het speciaal basisonderwijs kan geen gemiddelde score getoond worden. De leerlingen stromen uit naar verschillende vormen van voortgezet onderwijs. Voor alle leerlingen is een ontwikkelingsperspectief (meerjarenplan) en een uitstroomperspectief vastgesteld. Welke vorm van voortgezet onderwijs past het best bij deze leerling.  De uitstroom ziet u onder het kopje schooladvies en plaatsing. De Wijngaard scoort aanmerkelijk hoger dan het landelijk gemiddelde.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Wijngaard valt onder het reguliere basistoezicht.

Terug naar boven