De Wijngaard voor speciaal basisonderwijs

Ellertsveld 3 1274 KC Huizen

Schoolfoto van De Wijngaard voor speciaal basisonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

De Wijngaard, een school voor speciaal basisonderwijs, maakt deel uit van de Stichting Elan, waarin vijf scholen (voortgezet) speciaal (basis) onderwijs de krachten hebben gebundeld. Samen maken ze het verschil voor leerlingen voor wie het verschil nog niet gemaakt is. Klimopschool, de Annie M.G. Schmidt en het Mozaïek te Hilversum, de Indon te Bussum.

De Wijngaard werkt met "de vreedzame school" een methode die leerlingen leert beter met elkaar om te gaan. Om het aanleren van goed gedrag extra te ondersteunen werkt de Wijngaard met PBS (Positive Behaviour Support). De school heeft negen groepen met gemiddeld 15 kinderen.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
113
Landelijk gemiddelde
132

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven