OBS 't Jok

Duinweg Hoorn 1a 8896 KK Hoorn (Friesland)

  • De school is gelegen aan een rustige achteraf weg/landweg. Op het schoolplein staat een overdekt fietsenhok.
  • OBS 't Jok beschikt over een gedeeld groot schoolplein.
  • Zijaanzicht vanaf het duin naast de school.
  • Schoolfoto van OBS 't Jok
  • Schoolfoto van OBS 't Jok

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een leerkracht wordt een vervanger gezocht. Er zijn een paar vervangers beschikbaar op het eiland die per direct kunnen worden gevraagd. Wanneer deze vervangers niet beschikbaar zijn, probeert de school vervanging van de wal te laten komen. Het tekort aan invallers is ook op onze school merkbaar. Wanneer er geen vervanging is, wordt getracht intern met inzet van intern begeleider, onderwijsassistent en directeur de vervanging op te lossen. Eventueel kunnen er nog groepen worden samengevoegd. Wanneer dit echter te lang duurt of niet verantwoord is, kan de locatiedirecteur besluiten een groep naar huis te laten gaan. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Obs 't Jok werkt met kansrijk gecombineerde levels. In de onderbouw level 1/2/3, de ontdekkers, in de middenbouw level 4/5, de bouwers en in de bovenbouw level 6/7/8, de uitvoerders. In de onderbouw is gekozen voor een combinatie van de groepen 1/2/3. Dit om de overgang van het ontdekkend leren naar de schoolse vaardigheden soepel te laten verlopen. Elk kind krijgt het aanbod dat bij hem past op gebied van aanvankelijk lezen en rekenen met ruimte en mogelijkheden voor spel en beweging. Na de voorjaarsvakantie sluit groep 3 bij 4/5 aan, helemaal klaar voor het uitbouwen van  de schoolse vaardigheden.

Elk level heeft een vaste leerkracht. De school heeft onderwijsassistenten die daar waar nodig ingezet worden. Per schooljaar kan de behoefte anders zijn en daarmee de inzet van de onderwijsassistenten. In de gecombineerde levels wordt gewerkt met verbonden instructies, waarna kinderen op eigen niveau de lesstof kunnen verwerken, al dan niet op een eigen tablet. Dit houdt in dat aan 2 of 3 jaargroepen eenzelfde startinstructie wordt gegeven, die zich vervolgens verfijnd in specifieke instructie op de verschillende niveaus.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel is voor obs 't Jok een beschrijving van passend onderwijs geworden dat al van oudsher plaatsvindt. De Friese eilanden hebben al jaren passend onderwijs. Op obs 't Jok is dit niet anders. In elke groep zijn één of meerdere leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften die of geïndiceerd zijn of waarvan onderzoek aantoont dat zij aangepast onderwijs nodig hebben. In de loop der jaren heeft passend onderwijs een plek gekregen binnen het onderwijs op onze school. Met hulp van onderwijsassistentes, ambulante begeleiding, inzet van PGB's en eigen opgebouwde expertise weten we elk jaar weer zorg te dragen voor onderwijs op maat opdat geen enkele leerling naar de wal hoeft.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven