Dislocatie obs. de Tovercirkel

Benzenraderweg 270 6417 SZ Heerlen

  • Schoolfoto van Dislocatie obs. de Tovercirkel
  • Schoolfoto van Dislocatie obs. de Tovercirkel
  • Schoolfoto van Dislocatie obs. de Tovercirkel
  • Schoolfoto van Dislocatie obs. de Tovercirkel
  • Schoolfoto van Dislocatie obs. de Tovercirkel

In het kort

Toelichting van de school

Wij bieden kwalitatief goed onderwijs, dat afgestemd is op alle leerlingen die de school bezoeken.
Wij zorgen ervoor dat kinderen zich thuis voelen op school, dat ze mogen zijn wie ze zijn, dat ze merken dat ze erbij horen en dat ze gewaardeerd worden. We kiezen voor een positieve benadering met duidelijke afspraken en regels. Met die veiligheid kan een kind ten volle profiteren van de mogelijkheden die de school te bieden heeft. We vinden dat  zelfvertrouwen en zelfkennis verwerven, goed leren omgaan met anderen, goed leren omgaan met emoties en gebruik maken van ieders creatieve mogelijkheden evenzo belangrijk zijn. Onze school hecht veel waarde aan creativiteit hetgeen tot uiting komt bij muziek- en dramalessen, handvaardigheid en tekenen, maar ook geïntegreerd is in onze werkwijzen.Leren houdt voor ons meer in dan het opdoen van kennis alleen. Wij willen met ons onderwijs een zodanige ontwikkeling van de leerlingen leveren, dat zij straks in staat zijn om zelfstandige keuzes te maken. Keuzes waarvoor ze zelf verantwoordelijkheid dragen en die bijdragen aan een gelukkig leven voor zichzelf en voor de mensen om zich heen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Creativiteit
  • Zelfstandigheid
  • Ontwikkeling
  • Veiligheid
  • Samenwerking

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
184
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Geen toelichting nodig.

Terug naar boven