GBS Op de Hoeksteen

Burg Malcorpslaan 101 8061 AJ Hasselt

  • Schoolfoto van GBS Op de Hoeksteen
  • Schoolfoto van GBS Op de Hoeksteen
  • Schoolfoto van GBS Op de Hoeksteen
  • Schoolfoto van GBS Op de Hoeksteen
  • Schoolfoto van GBS Op de Hoeksteen

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Aan de hand van de GPC Eindtoets krijgen wij een beeld van de resultaten van een deel van ons onderwijs en hoe wij het ten opzichte van andere scholen hebben gedaan. De laatste jaren <span style="line-height:1.5;">is onze schoolscore onder het gemiddelde gebleven. Uit de toets blijkt ook dat de scores op de intelligentieonderzoeken (NIO) de laatste jaren erg laag zijn. </span><span style="line-height:1.5;">D</span><span style="line-height:1.5;">e Schoolvorderingen zijn hoger dan de NIO. Hieruit concluderen wij dat leerlingen de laatste jaren meer hebben bereikt dan op grond van de intelligentie verondersteld mag worden. Het betekent dat ons onderwijs echt wat toevoegt.</span>

<span style="line-height:1.5;"></span>

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Terug naar boven