De Vossestaart

Dorpsstraat 40 6964 AB Hall

  • Schoolfoto van De Vossestaart
  • Schoolfoto van De Vossestaart
  • Schoolfoto van De Vossestaart

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Ondanks dat de Vossestaart in het schooljaar 2012-2013 onder het landelijk gemiddelde heeft gescoord, is de score hoger dan de grens die de onderwijsinspectie voor de Vossestaart had gesteld op basis van de schoolkenmerken. Een mooi resultaat, we blijven de onderwijskwaliteit monitoren middels cyclisch werken. In 2020 is er geen IEP eindtoets afgenomen i.v.m. covid 19 pandemie.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op de Vossestaart nemen we de toetsen;

-AVI (2018) en DMT (2018) af bij leerlingen vanaf M3-B8, 2 x per jaar

-beginnende geletterdheid; B2-E2

-leerlijnen jonge kind; 1,2 (Parnassys)

-Rekenen 3.0 vanaf M3-B8 (2 x per jaar)

-Spelling 3.0 vanaf M3-B8 (2 x per jaar)

-Begrijpend lezen 3.0 vanaf M4-B8 (2 x per jaar)

De leerkrachten (volgens vakadoptie) analyseren deze gegevens en stellen ontwikkelplannen (doelen) op voor de periode die volgt. Cyclisch werken volgens dit systeem.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De Vossestaart wil minimaal 1 F (95%) niveau bereiken om een goede uitstroom van leerlingen te kunnen garanderen. Daarnaast willen we dat 60% van de leerlingen functioneert op 2F/1S niveau. Dit betekent; maatwerk bieden waar mogelijk. Dit zal uit de IEP eindtoets en de midden- en eind opbrengsten van cito (jaargroepen 3-8) blijken.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Samengevat volgens de inspectie:

'Basisschool De Vossestaart heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.'

Terug naar boven