Basisschool Visser t Hooft

Kemphaan 17 1902 KA Castricum

Schoolfoto van Basisschool Visser t Hooft

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als medewerkers met zwangerschapsverlof gaan, gedurende het schooljaar de school verlaten of ziek worden (langdurig of kort) dan wordt voor de langduriger vervanging gebruikt gemaakt van de flexpool van de stichting Tabijn. Ook voor de kortdurende inval kan de flexpool ingezet worden maar de slechte arbeidsmarkt maakt dat het bestand van oproepkrachten minder wordt en dat bij extreme pieken(griepgolf) naar andere oplossingen gekeken moet worden. Wij gaan  er als volgt mee om:

Leerkrachten

  1. Wij bekijken per dag welke oplossing wij inzetten ·       
  2. We zorgen voor een evenwichtige verdeling van de werkdruk ·       
  3. Wij zetten teamleden in die op dat moment niet voor de groep staan ·       
  4. Indien mogelijk inzetten gepensioneerde leerkrachten uit ons netwerk ·       
  5. Wij zorgen dat extra taken zo beperkt mogelijk worden

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Ter bevordering van de sociaal emotionele ontwikkeling van kleuters zijn de leerlingen van groep 1 en 2 gegroepeerd in een combinatieklas.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wij werken met de methode Sil op school.

Het voorbereidend rekenen en taal/lezen geven wij vanuit de mappen beginnende gecijferdheid en fonemisch bewustzijn van het CPS.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Deze urentabel is een hulpmiddel, wij passen ons aan de behoeften van de leerlingen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft onze visie op passend onderwijs. Daarnaast leest u hierin alle informatie over de specifieke begeleiding die wij aan de verschillende doelgroepen kunnen bieden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven