KBS De Contrabas

Gong 3 2907 GG Capelle aan den IJssel

  • Schoolfoto van KBS De Contrabas
  • Schoolfoto van KBS De Contrabas
  • Schoolfoto van KBS De Contrabas
  • Schoolfoto van KBS De Contrabas

Het team

Toelichting van de school

Deze gegevens zijn gebaseerd op het personeelsbestand van basisschool De Vijfster en De Contrabas.

De Vijfster en De Contrabas vallen samen onder één brinnummer. Een brinnummer is het administratienummer van de school. Deze wordt o.a. gebruikt door de overheid.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een groepsleerkracht afwezig is door ziekte of verlof hanteren we de volgende mogelijkheden:

- bij een parttime leerkracht komt de leerkracht van de andere dagen extra werken

- een andere leerkacht (parttimer) met eenzelfde groep komt extra werken

- een andere leerkracht (parttimer) van een andere groep komt extra werken

- er komt een invaller / invalster vanuit de RVKO (Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs)

- een leerkracht zonder groepstaken neemt de groep over (zeer beperkte mogelijkheid)

- de groep wordt opgedeeld over een aantal andere groepen

- de adjunct directeur of de intern begeleider neemt de groep over

- de ouders wordt verzocht de kinderen thuis te houden (komt zeer zelden voor)

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Dit schooljaar voeren we vanaf groep 5 een nieuwe methode Engels in .

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Er zijn twee intern begeleiders op school aanwezig. Eén intern begeleider voor de groepen 3 t/m 8 zij werkt vier hele dagen en één intern begeleider voor de groepen 1/2, zij werkt twee hele dagen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven