Kindcentrum de Wel

Kavelwei 13 a 9108 MC Broeksterwâld

  • Schoolfoto van Kindcentrum de Wel
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Wel
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Wel

In het kort

Toelichting van de school

Kindcentrum de Wel is er voor kinderen van 0-12 jaar en wij zijn het enige kindcentrum in Broeksterwâld. Ons Kindcentrum is gestart in augustus 2020 met zo'n 140 kinderen. Sinds 2004 maakt Kindcentrum de Wel samen met 5 andere scholen, deel uit van de Vereniging voor PCBO te Dantumadiel.

Kindcentrum de Wel heeft als motto: samen leven, samen spelen, samen leren. Wij staan voor een doorgaande onontbroken ontwikkeling van de kinderen van 0-12 jaar. Daarvoor hebben wij één team van medewerkers met verschillende expertises om deze doorgaande ontwikkeling vorm te geven. Daarom vinden we samenwerken erg belangrijk. Als we de expertise om kinderen in hun ontwikkeling te helpen zelf niet in huis hebben dan halen we andere partners in ons Kindcentrum.

We vinden het belangrijk dat alle kinderen zich bij ons op school veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wij gebruiken op school de Kanjertraining voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.

Binnen de school werken wij met een aantal heterogene- en een aantal homogene groepen. We hebben een onderbouw voor kinderen van 0-6 jaar en een bovenbouw voor kinderen van 7-12 jaar en onze kinderen leven, spelen en leren zowel in de eigen groepen als door elkaar heen.

We willen elk kind tot haar of zijn recht te laten komen en daarbij houden we rekening  met verschillen. Het heeft onze voortdurende zorg de ontwikkeling laten aansluiten bij de ontwikkelbehoefte van de kinderen.

Kindcentrum de Wel: samen leven, samen spelen, samen leren!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Passend Christelijk onderwijs
  • Leren om te leren
  • Optimaal voorbereiden toekomst
  • Veilige leeromgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Kindcentrum de Wel had 1 februari 2023 99 leerlingen. De verwachting is dat op 1 februari 2024 er 87 leerlingen op Kindcentrum de Wel zullen zitten. Dit aantal zal in de loop van het schooljaar door de komst van nieuwe kleuters met ongeveer 6 leerlingen toenemen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
81
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Een gezond schoolklimaat en veiligheid is de basis voor het leren van de kinderen.
Wij besteden daar als school veel aandacht aan en verwachten van de kinderen dat ze hierin ook een lerende houding laten zien.

Terug naar boven