Jenaplanbasisschool De Peppels & De Canadas

Frans Halsstraat 33-35 5831 CA Boxmeer

  • Spel vindt bij ons niet alleen plaats in de pauzes, maar spelend leren maakt ook deel uit van ons onderwijs.
  • Grote gebeurtenissen, zoals Carnaval,  Pasen en Kerst worden gezamenlijk gevierd.
  • Op elke leeftijd werken de kinderen hard aan hun ontwikkeling.
  • Al op jonge leeftijd werken kinderen aan hun ontwikkeling
  • Ook het halen van een verkeersdiploma is een reden voor een viering

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

We hebben in april 2023 een tevredenheidsonderzoek onder de leerlngen gedaan van groep 7 en 8. We zijn tevreden met deze resultaten.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Wij zijn blij met de uitslag van  het oudertevredenheidsonderzoek!
Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven