Eben Haezerschool

Oranje-Nassaustraat 12 3405 XK Benschop

  • Schoolfoto van Eben Haezerschool
  • Schoolfoto van Eben Haezerschool
  • Schoolfoto van Eben Haezerschool
  • Schoolfoto van Eben Haezerschool
  • Schoolfoto van Eben Haezerschool

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Veiligheid
  • Ontwikkeling
  • Samenwerking
  • Motivatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De gemeente Lopik is een krimpgemeente. In de afgelopen jaren heeft er een daling plaatsgevonden van het aantal leerlingen op de school. Een mogelijke oorzaak kan zijn dat er een lange periode niet is gebouwd in Benschop. In 2017 en 2018 zijn er nieuwe huizen gebouwd in Benschop. Sindsdien is er weer een stijging van het aantal leerlingen te zien.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
163
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven