o.b.s.Theo Thijssen

Sluisstraat 139 9406 AX Assen

Schoolfoto van o.b.s.Theo Thijssen

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Voor een volledig beeld van de school kunt u natuurlijk ook onze website bezoeken: www.obstheothijssen.nl

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school is sinds 1991 een daltonschool en kent sinds die tijd een stabiel leerlingenaantal van ruwweg rond de 250 leerlingen, verdeeld over tien groepen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
260
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven