Rooms Katholieke Basisschool Kard de Jong

Amalia van Solmsstraat 91 1814 NE Alkmaar

  • De groepen 1/2 zitten in het kleutergebouw. Aangrenzend aan de lokalen zit een speellokaal en een eigen speelplaats voor de kinderen.
  • In het hoofdgebouw zitten de groepen 3 t/m 8. Het hoofdgebouw heeft twee verdiepingen. De gymzaal staat tegenover het hoofdgebouw.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij hebben een SAKS-pool. Dit is een groep leerkrachten met een vastdienstverband, die invallen bij verlof, ziekte of overige redenen voor afwezigheid van de leerkracht.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven