Kindcentrum De Wegwijzer

Harm Tiesingstraat 74 9571 AZ 2e Exloërmond

  • Op ons kindcentrum bieden we opvang en onderwijs aan van 0 tot 13 jaar en bieden we onderdak aan een logopedistenpraktijk.
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Wegwijzer
  • Wij zijn een Positive Behavior Support school. We werken vanuit de waarden respect, veiligheid en verantwoordelijkheid.

In het kort

Toelichting van de school

Wat leuk dat u onze school bezoekt via 'Scholen op de kaart'.

U kunt ons schoolprofiel op deze site lezen, maar ook de resultaten van onze school zijn zichtbaar. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten.

Kindcentrum De Wegwijzer

Op ons kindcentrum nemen we kinderen serieus. We nemen de tijd om met kinderen te praten en samen een kindvriendelijke omgeving te scheppen. Een basis van vertrouwen creëren is voor ons een voorwaarde. Een prettige, open sfeer binnen het kindcentrum is belangrijk voor het zich thuis voelen van de kinderen. We werken vanuit de waarden 'veiligheid, verantwoordelijkheid en respect'. Ook de normen en waarden vanuit onze christelijke levensovertuiging zijn hierbij voor ons belangrijk. Dit vormt de basis voor hoe wij met elkaar om willen gaan. Vanuit deze basis proberen we de kinderen een zo goed mogelijk resultaat te laten behalen, passend bij de mogelijkheden van het individuele kind.

Ons motto is: "Veilig, verantwoordelijk, respectvol en wijs op weg!"

Door op een veilige, verantwoordelijke en respectvolle manier met elkaar om te gaan leren we de kinderen hoe ze zich op een positieve manier staande kunnen houden in de maatschappij: we sturen ze wijs op weg!

Miranda Tonkens, directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Positief
  • Toekomstgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal op onze school blijft redelijk stabiel. Na een aantal jaar geleden een grote terugval te hebben gehad door veel verhuizingen, schommelen we nu al een paar jaar rond de 63 leerlingen. Vanaf 2020-2021 zien we een groei en is het leerlingen aantal gegroeid naar 74 leerlingen. De verwachting is dat dit aantal ook zo zal blijven. De kinderopvang die we hebben, zorgt voor voldoende nieuwe aanmeldingen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
77
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven