Scholenopdekaart

Informatie over basisscholen met onderwijsconcept Dalton/Jenaplan

Het onderwijsconcept Dalton/Jenaplan is een combinatie van de twee onderwijsconcepten Dalton en Jenaplan.

Daltonscholen gaan ervan uit dat leren voor kinderen even natuurlijk is als ademhalen. Als leerlingen de vrijheid krijgen om zelf aan taken te werken, zullen ze verantwoordelijkheid nemen voor hun werk en voor de groep. Een daltonleraar leidt dit leerproces waar het nodig is en begeleidt het waar dat kan. Meer informatie: www.dalton.nl

Een jenaplanschool is een gemeenschap van leerlingen, leraren en ouders. Leerlingen van verschillende leeftijden zitten in groepen bij elkaar. Het onderwijs is gericht op de opvoeding van leerlingen en omvat meer dan het aanleren van kennis en vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen. De vier basisactiviteiten zijn: spreken, spelen, werken en vieren. Op een jenaplanschool zijn leraren professionele opvoeders. Meer informatie: www.jenaplan.nl

Zoek scholen met onderwijsconcept Dalton/Jenaplan

Zoek
Er zijn 26 basisscholen met onderwijsconcept Dalton/Jenaplan.

Hoeveel basisscholen met onderwijsconcept Dalton/Jenaplan zijn er in: (top 5)

Hoeveel basisscholen zijn er met onderwijsconcept Dalton/Jenaplan en denominatie:

Hoeveel basisscholen zijn er met onderwijsconcept Dalton/Jenaplan en onderwijstype: