Waardering Inspectie en andere evaluaties
Toelichting van de school
In maart 2015 heeft de inspectie van het onderwijs de vmbo-tl afdeling bezocht in het kader van de landelijke steekproef. De uitkomst van het onderzoek was positief en heeft geleid tot het basisarrangement.
In november 2015 heeft de inspectie van het onderwijs een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd in de havo en in de vwo afdeling. Ook deze uitkomsten waren positief en hebben geleid tot het basisarrangement.
Wat zegt de Inspectie in haar rapport over de school?
Klik op het icoon:
Met deze link gaat u naar de site van de Inspectie van het Onderwijs. Om het meest gedetailleerde oordeel van deze school te krijgen, selecteert u eerst de juiste vestiging (bijvoorbeeld Vensters College, locatie Aidadreef) en vervolgens een afdeling (bijvoorbeeld havo, vwo).
Vervolgens klikt u op “Opbrengstenoverzicht” aan de rechterkant van de pagina en downloadt u het bestand.
Welke andere evaluaties voert de school uit?
Audit vrije scholen
Omschrijving evaluatie
Doel evaluatie
Vervolgstappen na evaluatie
Jaarlijkse bezoeken collega's van andere vrije scholen onze school voor een audit. Zij bezoeken bij ons lessen en evalueren deze bezoeken samen met ons. Deze evaluatie is met name gericht op de manier waarop wij als school in de praktijk gestalte geven aan het vrije school onderwijs.
Docenten van onze school bezoeken op deze wijze ook andere vrije scholen.
Samen met andere vrije VO scholen komen tot kwalitatief goed vrije school onderwijs in Nederland.
De evaluatie wordt besproken in het docentenoverleg. Eventuele verbeterpunten worden opgenomen in de respectievelijke jaarplannen/verbeterplannen.