Organisatie van het onderwijs
Hoe worden de leerlingen gegroepeerd?
leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
 
samenvoeging van twee leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4
LeerstofjaarkIassen
 
Combinatiegroepen
leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas
 
leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen
 
Groepsdoorbrekende niveaugroepen
Toelichting van de school
De Casimirschool heeft 16 groepen. Wij starten met vier heterogene kleutergroepen. Oudste, middelste en jongste kleuters zitten bij elkaar in een groep. vanaf groep 3 heeft de school parallelroepen, dus elke groep dubbel.
Het team bestaat uit enthousiaste en deskundige leerkrachten en onderwijsondersteuners. Alle leerkrachten zijn in het bezit van het certificaat voor Daltonleerkracht. Een aantal leerkrachten heeft een speciale taak in de school. Er zijn binnen het team twee onderwijsspecialisten, leiderschapsteamleden, een daltoncoördinator, een techniekcoördinator en een cultuurcoördinator.