Onderwijstijd
Hoe wordt de tijd op school besteed?
Toelichting van de school
Door ons daltononderwijs en onze manier van werken zijn de aangegeven uren een gemiddelde. De leerlingen bepalen in ons daltononderwijs voor een deel zelf hoeveel tijd er aan een bepaald vak besteed wordt.