Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
Excellentie
Zelfstandigheid
Daltononderwijs
Samenwerking
Verantwoordelijkheid
Missie en visie
Missie: Wij bieden onze leerlingen daltononderwijs naar zelfbewustzijn zonder vrees. Voor kinderen met Lef!
Visie:We willen kinderen laten ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen, wat ze willen en wat ze nodig hebben om op te kunnen groeien in de toekomstige maatschappij, door samen werken, samen leren en samen leven.
Strategische keuzes: 
  • Kwaliteit is de Basis
  • Innovatief Passend Onderwijs
  • Kracht van het Individu
  • Verbondenheid
  • Duurzaamheid
Wij ontlenen onze identiteit aan de uitgangspunten van Daltononderwijs. De pijlers van het Daltononderwijs zijn: zelfstandigheid, samenwerking, vrijheid, reflectie en effectiviteit. Door samen leren, samen werken en samen leven willen wij de kinderen zelfbewustzijn bijbrengen, zodat ze weten wie ze zijn, wat ze willen, wat ze nodig hebben om op te goeien in de toekomstige samenleving. Zoals Helen Parkhust de grondlegger van daltononderwijs het noemt: kinderen zonder vrees. Dit is door de Daltonvereniging nu vertaald in:leerlingen met lef!