Schoolklimaat en veiligheid
Welk anti-pestprogramma wordt binnen uw school gebruikt en hoe zet u dit in de school in?
Het pestprotocol is ter inzage beschikbaar bij de directie. Voor het team staat het protocol beschreven in het document “Zo doen wij het hier!”.   De veiligheidsbeleving van de leerlingen wordt jaarlijks afwisselend gemonitord door de enquêtes van de Vreedzame school en Scholen met succes.
Op welke manier monitort de school de sociale en fysieke veiligheid op school?
De school monitort de sociale en fysieke veiligheid niet via een Vensters vragenlijst maar anders, namelijk: De Vreedzame school CED

Toelichting van de school
Het pestprotocol is ter inzage beschikbaar bij de directie. Voor het team staat het protocol beschreven in het document “Zo doen wij het hier!”.   De veiligheidsbeleving van de leerlingen wordt jaarlijks afwisselend gemonitord door de enquêtes van de Vreedzame school en Scholen met succes.
Heeft de school een anti-pestcoördinator en/of vertrouwenspersoon?
Anti-pestcoördinator
Vertrouwenspersoon
Geen
Mevr. Brasse
Vreedzame school
 
Welke documenten heeft de school op het gebied van schoolklimaat en veiligheid?