Tussentijdse resultaten
Wat zijn de tussentijdse resultaten van de school?
Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen.
Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?
Elk halfjaar meten wij de voortgang op leerling-, groeps- en schoolniveau, afgezet tegen het landelijk gemiddelde, door middel van de Cito LOVS toetsen. Wij gebruiken deze toetsen als signaleringsinstrument. Na elke periode analyseren we de toetsen, zoeken naar verklaringen voor opvallende resultaten en stellen waar nodig ons onderwijs bij.
De dagelijkse afstemming vindt plaats aan de hand van dagelijkse evaluatie van lessen en periodiek de methodetoetsen. Deze geven het beste zicht op de effectiviteit van het recent aangeboden onderwijs. De leerkrachten stemmen hun onderwijs af op wat zij aan de hand van eigen observaties én de methodetoetsen signaleren.