Plaats in het voortgezet onderwijs na drie jaar
Welke schooladviezen kregen de leerlingen in 2015-2016 en waar kwamen ze in 2018-2019 terecht?
Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 15,4% van de leerlingen met een vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 7,7% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar overig.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 7,7% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 23,1% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 7,7% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 7,7% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo-b.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 7,7% van de leerlingen met een havo / vwo advies uitgestroomd naar vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 7,7% van de leerlingen met een havo / vwo advies uitgestroomd naar havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 7,7% van de leerlingen met een havo / vwo advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 7,7% van de leerlingen met een onbekend advies uitgestroomd naar vso.vsovsovsovmbo-bvmbo-bvmbo-bvmbo-kvmbo-kvmbo-kvmbo-(g)tvmbo-(g)tvmbo-(g)thavohavohavovwovwovwooverigoverigoverig
Toelichting van de school
In de afgelopen schooljaren zien we dat veel van onze leerlingen nog steeds onderwijs volgt op het niveau dat wij hebben geadviseerd. Bij het geven van het advies is de observatie in 8 jaar basisonderwijs van groot belang; hoe is bijv. de taakgerichtheid, de motivatie en waar liggen de talenten van deze leerling. Daarnaast leggen we de uitslagen van de methode en de niet-methode toetsen. Kansengelijkheid staat bij ons hoog in het vaandel. Hiervan zullen wij ons te alle tijden bewust moeten zijn.