Schoolkosten
Wat zijn de gemiddelde schoolkosten in het eerste leerjaar?
vwo: € 75,00havo: € 75,00vmbo-(g)t: € 75,00Brugjaar: € 75,00
Toelichting van de school
In de bijlage zijn alle schoolkosten voor elke klas opgenomen. Jaarlijks wordt overleg gevoerd met de
medezeggenschapsraad over de voorgestelde activiteiten en de daarbij komende kosten. 
De vrijwillige ouderbijdrage op het CLV is € 75,--.