Schoolklimaat en veiligheid
Toelichting van de school
De leerlingen op het CLV geven nadrukkelijk aan zich meer dan voldoende veilig te voelen op onze school.
Met in totaal 2114 leerlingen, op één locatie, vinden wij dat een mooi compliment.
Hoe tevreden zijn de leerlingen over het schoolklimaat en de veiligheid van de school in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 9,2Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,1School: gemiddeld cijfer voor Veiligheid is 9,1School: gemiddeld cijfer voor Schoolklimaat is 7,3
Het gemiddelde van de vergelijkingsgroep is vastgesteld op 13 juni 2019.
Aantal leerlingen: 2097 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 696
Bron: Kwaliteitscholen
Hoe tevreden zijn de leerlingen over het schoolklimaat en de veiligheid van de school in 2018-2019, uitgesplitst naar onderwijssoort?
 
Schoolklimaat
Veiligheid
vmbo-(g)t
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,8School: gemiddeld cijfer voor Schoolklimaat is 7,2
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 9,1School: gemiddeld cijfer voor Veiligheid is 9,0
havo
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,0School: gemiddeld cijfer voor Schoolklimaat is 7,2
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 9,2School: gemiddeld cijfer voor Veiligheid is 9,2
vwo
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,3School: gemiddeld cijfer voor Schoolklimaat is 7,3
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 9,4School: gemiddeld cijfer voor Veiligheid is 9,1
 
 
 
 
Vergelijkingsgroep
 
Hoe tevreden zijn de leerlingen over het schoolklimaat en de veiligheid van de school in 2018-2019, uitgesplitst naar vraag?
Schoolklimaat
 
Gemiddeld cijfer
 
Hoe tevreden ben je over de sfeer op school?
 
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,3School: gemiddeld cijfer is 7,7
 
Hoe tevreden ben je over de omgang met andere leerlingen van jouw school?
 
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,2School: gemiddeld cijfer is 7,3
 
Ga je met plezier naar school?
 
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,5School: gemiddeld cijfer is 6,8
 
Hoe tevreden ben je over de veiligheid op school?
 
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,7School: gemiddeld cijfer is 8,1
 
Hoe duidelijk vind je de regels op school?
 
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,1School: gemiddeld cijfer is 7,1
 
Hoe tevreden ben je over hulp die je van school krijgt bij persoonlijke problemen?
 
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,0School: gemiddeld cijfer is 7,4
(* 42% n.v.t.)
Hoe tevreden ben je over wat school doet tegen pesten?
 
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,6School: gemiddeld cijfer is 6,5
 
Veiligheid
 
Gemiddeld cijfer
 
Ben je de afgelopen drie maanden gepest door leerlingen van deze school?
heel vaak
School: gemiddeld cijfer is 9,0Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 9,0
helemaal niet
Ben je de afgelopen drie maanden online gepest door leerlingen van deze school?
heel vaak
School: gemiddeld cijfer is 9,2Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 9,4
helemaal niet
Hebben leerlingen van deze school jou de afgelopen drie maanden expres lichamelijk pijn gedaan?
heel vaak
School: gemiddeld cijfer is 9,0Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 9,1
helemaal niet
Ben je de afgelopen drie maanden gediscrimineerd door leerlingen van deze school?
heel vaak
School: gemiddeld cijfer is 9,2 Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 9,1
helemaal niet
 
School
| Vergelijkingsgroep
* Een deel van de respondenten heeft deze vraag beantwoord met 'niet van toepassing'.
Bron: Kwaliteitscholen
  
Wat is het veiligheidsbeleid van de school?
Klik op het icoon:
Welk anti-pestprogramma wordt uitgevoerd op de school?
eigen materiaal
Het CLV heeft eigen begeleidingsmateriaal als anti-pestprogramma
Heeft de school een anti-pestcoördinator en/of vertrouwenspersoon?
Anti-pestcoördinator
Vertrouwenspersoon
Het CLV heeft een pestcoördinator.
Er zijn drie vertrouwenspersonen op het CLV voor leerlingen en één onafhankelijke vertrouwenspersoon.