Waardering Inspectie en andere evaluaties
Wat zegt de Inspectie in haar rapport over de school?
Klik op het icoon:
Met deze link gaat u naar de site van de Inspectie van het Onderwijs. Om het meest gedetailleerde oordeel van deze school te krijgen, selecteert u eerst de juiste vestiging (bijvoorbeeld Vensters College, locatie Aidadreef) en vervolgens een afdeling (bijvoorbeeld havo, vwo).
Vervolgens klikt u op “Opbrengstenoverzicht” aan de rechterkant van de pagina en downloadt u het bestand.
Welke andere evaluaties voert de school uit?
VIA-visitatieproject Leren door Visiteren
Omschrijving evaluatie
Doel evaluatie
Vervolgstappen na evaluatie
Het doel van de VIA-visitaties is de school een spiegel voor te houden zodat er een scherper zicht op de eigen situatie en op de mogelijkheden tot verdere verbeteringen ontstaat. Nu we ons in het derde jaar van de invoering van laptops bevinden vanaf de start en het eerste jaar waarin alle leerlingen werken met een laptop, kiezen we voor het externe oog van de ViA-visitatie om ons meer te leren over waar we staan.
Uitgangsvraag is centraal: in hoeverre halen we onze beoogde doelen?
-       verhoging van het lesrendement -       creëren van (mogelijkheden tot)               differentiatie
Er zijn drie thema's aan de orde gesteld:
  • Het thema ‘Beleid’
  • Het thema ‘Digitale didactiek’
  • Het thema ‘voorzieningen
Het rapport is binnen school gedeeld, daarna is voor het vervolgtraject een werkgroep samengesteld bestaande uit de ICT-coördinator, digicoaches en afdelingsleiders met als eerste opdracht een visie te  ontwikkelen. Die is vervolgens schoolbreed besproken en vastgesteld.
Aandachtspunten daarin zijn o.m. basisvaardigheden en digitale tools die docenten dienen te beheersen. In maart moet er een uitgewerkt plan voor de concretisering liggen dat tevens de basis voor een nieuw ICT-beleidsplan zal vormen.
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?