Schoolondersteuningsprofiel
Klik om te downloaden:
Aan welke doelgroep(en) biedt de school onderwijs aan?
De tussentijdse monitoring die de Nijepoort hanteert door middel van toetsen helpt bij het tijdig opmerken van eventuele behoefte aan extra zorg. Er is veel aandacht voor het omgaan met verschillen tussen leerlingen met bijvoorbeeld extra hulp (zowel binnen als buiten de klas) en plusklasssen voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. Voor zorgleerlingen is er gestructureerde interne begeleiding en het verwijspercentage naar speciaal onderwijs is zeer laag.
Welke gediplomeerde specialisten zijn structureel binnen de school aanwezig?
Specialist
Aantal dagdelen
Intern begeleider
2
bevoegd leraar Lichamelijke Opvoeding
2