Oudertevredenheid
Toelichting van de school
In juli 2018 hebben ouders van de Nijepoort een enquête ingevuld over de tevredenheid over de school. De sterke punten van de school zijn volgens de ouders:
  • De school zorgt ervoor dat er weinig lesuitval is
  • De leerkracht van mijn kind is vakbekwaam
  • De leerkracht heeft belangstelling voor mijn zoon/dochter
  • De sfeer op school is goed
  • Op school gelden er goede regels
  • De rapportbesprekingen zijn zinvol
  • De school organiseert voldoende rapportbesprekingen
  • Ik ben tevreden over de schooltijden
Uit de enquête bleek dat ouders de school het rapportcijfer 8 geven en de school aanraden aan anderen. 
Hoe tevreden zijn ouders over de school?
Klik op het icoon om het rapport te downloaden:
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?