Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs
Toelichting van de school
De Nijepoort streeft ernaar uitstekend onderwijs te combineren met het bieden van een positief en prettig leerklimaat. Dit uitstekende onderwijs vertaalt zich naar hoge scores op Cito toetsen, zoals de eindtoets van groep 8 die de afgelopen jaren steeds boven het gemiddelde van groep A+ is gescoord. De tussentijdse monitoring door middel van toetsen helpt bij het tijdig opmerken van eventuele behoefte aan extra zorg. Er is een constante uitstroom van 70-80 % naar HAVO en VWO.
De leerkrachten hebben aandacht voor de talenten van het individuele kind en er is een plusgroep voor hoogbegaafde kinderen. Voor zorgleerlingen is er gestructureerde interne begeleiding en het verwijspercentage naar speciaal onderwijs is zeer laag. De Nijepoort heeft veel aandacht voor het omgaan met verschillen tussen leerlingen door extra hulp (zowel binnen als buiten de klas), extra middelen en een flexibele inzet van de effectieve leertijd.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?
Vergelijkingsgroep: 8,2% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.Vergelijkingsgroep: 18,0% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 8,8% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.Vergelijkingsgroep: 19,5% van de leerlingen kreeg havo advies.Vergelijkingsgroep: 10,4% van de leerlingen kreeg havo / vwo advies.Vergelijkingsgroep: 23,8% van de leerlingen kreeg vwo advies.School: 4,0% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.School: 16,0% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.School: 16,0% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.School: 12,0% van de leerlingen kreeg havo advies.School: 16,0% van de leerlingen kreeg havo / vwo advies.School: 36,0% van de leerlingen kreeg vwo advies.
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland met 0-5% gewogen leerlingen.
Welke schooladviezen kregen de leerlingen in 2017-2018 en waar kwamen ze in 2018-2019 terecht?
Deze informatie is eind van dit jaar beschikbaar.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2016-2017?
Vergelijkingsgroep: 8,6% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.Vergelijkingsgroep: 18,2% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 8,6% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.Vergelijkingsgroep: 19,6% van de leerlingen kreeg havo advies.Vergelijkingsgroep: 10,2% van de leerlingen kreeg havo / vwo advies.Vergelijkingsgroep: 23,8% van de leerlingen kreeg vwo advies.School: 3,4% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.School: 20,7% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.School: 6,9% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.School: 31,0% van de leerlingen kreeg havo advies.School: 3,4% van de leerlingen kreeg havo / vwo advies.School: 34,5% van de leerlingen kreeg vwo advies.
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland met 0-5% gewogen leerlingen.
Welke schooladviezen kregen de leerlingen in 2016-2017 en waar kwamen ze in 2017-2018 terecht?
Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 3,4% met een vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 10,3% met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t / havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 10,3% met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 3,4% met een vmbo-(g)t / havo advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t / havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 3,4% met een vmbo-(g)t / havo advies uitgestroomd naar brugklas (algemeen).Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 31,0% met een havo advies uitgestroomd naar havo / vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 3,4% met een havo / vwo advies uitgestroomd naar havo / vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 31,0% met een vwo advies uitgestroomd naar vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 3,4% met een vwo advies uitgestroomd naar havo / vwo.brugklas (algemeen)brugklas (algemeen)brugklas (algemeen)vmbo-(g)tvmbo-(g)tvmbo-(g)tvmbo-(g)t / havovmbo-(g)t / havovmbo-(g)t / havohavo / vwohavo / vwohavo / vwovwovwovwo
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-k advies in 2016-2017 in 2017-2018 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-(g)t advies in 2016-2017 in 2017-2018 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 11,5% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-(g)t.School: 100,0% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-(g)t.
 
Vergelijkingsgroep: 45,6% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-(g)t.Vergelijkingsgroep: 23,4% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-(g)t / havo.School: 50,0% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-(g)t.School: 50,0% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-(g)t / havo.
 
    
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-(g)t / havo advies in 2016-2017 in 2017-2018 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een havo advies in 2016-2017 in 2017-2018 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 18,0% van de leerlingen met een vmbo-(g)t / havo advies kwam terecht op brugklas (algemeen).Vergelijkingsgroep: 42,1% van de leerlingen met een vmbo-(g)t / havo advies kwam terecht op vmbo-(g)t / havo.School: 50,0% van de leerlingen met een vmbo-(g)t / havo advies kwam terecht op brugklas (algemeen).School: 50,0% van de leerlingen met een vmbo-(g)t / havo advies kwam terecht op vmbo-(g)t / havo.
 
Vergelijkingsgroep: 50,7% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op havo / vwo.School: 100,0% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op havo / vwo.
 
    
Waar kwamen de leerlingen met een havo / vwo advies in 2016-2017 in 2017-2018 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een vwo advies in 2016-2017 in 2017-2018 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 62,4% van de leerlingen met een havo / vwo advies kwam terecht op havo / vwo.School: 100,0% van de leerlingen met een havo / vwo advies kwam terecht op havo / vwo.
 
Vergelijkingsgroep: 19,3% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op havo / vwo.Vergelijkingsgroep: 70,3% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op vwo.School: 10,0% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op havo / vwo.School: 90,0% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op vwo.