Leerlingtevredenheid
Toelichting van de school
De Idenburgschool scoort op de WMK-PO lijst een 3,17 op een schaal van 1 tot 4.
De score is dus voldoende, al blijven we streven naar een uitkomst zo dicht mogelijk bij de 4.
We blijven aan de aandachtspunten werken (zie verslag).
Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?
Klik op het icoon om het rapport te downloaden: