Kwaliteitszorg
Op welke manier is de school bezig met kwaliteitszorg?
Antwoord van de school
Op onze school hebben wij een taal- en rekencoördinator. Deze coördinatoren bespreken met de intern begeleider en directeur de resultaten van het onderwijs. Daarnaast bespreekt de intern begeleider met elke leerkracht afzonderlijk de groepsresultaten. 
Vanuit deze gesprekken komen ontwikkelpunten, die op klasniveau of schoolniveau aangepakt worden. Zo zal in de komende tijd het leesonderwijs onder de loep worden genomen.