Resultaten eindtoets
Toelichting van de school
De Zomergaard is met 70 leerlingen een kleine school te noemen. Meestal zijn er rond de 10 schoolverlaters per jaar. Dit heeft direct uitwerking op de eindresultaten. Een kind dat heel goed scoort haalt het gemiddelde in zijn eentje op. Een kind dat minder goed scoort, haalt het gemiddelde naar beneden. Bij ons telt ieder kind. Dit heeft wel tot gevolg dat de resultaten soms een verkeerd beeld laten zien t.o.v. het landelijk gemiddelde.
Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?
 
School: 525,1School: 525,1School: 527,2School: 527,2School: 525,0School: 525,0School: 534,3School: 534,3School: 525,1School: 527,2School: 525,0School: 534,3Inspectie-ondergrens: 529,7Inspectie-ondergrens: 529,2Inspectie-ondergrens: 529,6Inspectie-ondergrens: 528,9
 
Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
Schoolvergelijkingsgroep: deze school wordt in het meest recente jaar vergeleken met het gemiddelde van basisscholen in Nederland met een overeenkomende eindtoets en met % gewogen leerlingen. De hier getoonde schoolscore(s) kunnen afwijken van de door de Inspectie berekende score(s), zie i voor meer uitleg.
Wat waren de gemiddelde resultaten van de eindtoetsen de afgelopen jaren?
2015-2016
2016-2017
2017-2018
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
11
13
5
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
40 %
36 %
26 %
Score
Score
Score
527,2
11 meetellende toetsscores
Centrale Eindtoets
 
525,1
13 meetellende toetsscores
Centrale Eindtoets
 
 
<5 meetellende toetsscores
Centrale Eindtoets
Het aantal meetellende toetsscores is kleiner dan 5. De gemiddelde score wordt daarom niet getoond.