Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
Antwoord van de school
De betrokkenheid en participatie van ouders bij het onderwijs zijn van belang voor zowel de leerlingen als de school. De ouderraad kan hierbij een stimulerende rol spelen. Deze raad heeft een belangrijke taak bij de organisatie en assistentie bij schoolse- en buitenschoolse activiteiten, bijvoorbeeld vieringen, feesten en sportdagen. Dit alles natuurlijk in goed overleg met het team.