Schooltijden en opvang
Welke schooltijden/opvangtijden hanteert uw school?
 
Toelichting van de school
Wij hanteren op school een continurooster. De kinderen van groep 1 zijn op vrijdag vrij. De kinderen van groep 2 gaan op vrijdag tot 12.15uur naar school.