Leerlingtevredenheid
Toelichting van de school
Deze ruimte is gereserveerd voor een toelichting.
Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in 2017-2018?
School: gemiddeld cijfer is 8,0
Aantal leerlingen: 93 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 87
Bron: Vensters
Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in 2017-2018, uitgesplitst naar vraag?
De sfeer op school
Gemiddeld cijfer
 
Hoe graag ga je naar school?
School: gemiddeld cijfer is 6,3
(6% antwoordt
"weet ik niet" *)
Hoe veilig voel je je op school?
School: gemiddeld cijfer is 8,4
 
Hoe duidelijk vind je de regels op school?
School: gemiddeld cijfer is 7,5
 
Heb je het naar je zin in de groep?
School: gemiddeld cijfer is 8,5
 
Hoe tevreden ben je over de omgang met je medeleerlingen?
School: gemiddeld cijfer is 8,1
(6% antwoordt
"weet ik niet" *)
De lessen op school
Gemiddeld cijfer
 
Hoe tevreden ben je over wat je leert op deze school?
School: gemiddeld cijfer is 8,4
 
Hoe tevreden ben je over de uitleg van je juf of meester?
School: gemiddeld cijfer is 8,0
 
Hoe duidelijk vertelt je juf of meester wat je goed of fout doet?
School: gemiddeld cijfer is 8,2
 
Hoe goed helpt je juf of meester je als dat nodig is?
School: gemiddeld cijfer is 8,2
 
Rapportcijfer
Gemiddeld cijfer
 
Welk rapportcijfer geef je de school?
School: gemiddeld cijfer is 8,1
 
 
 
 
 
School
   
* Een deel van de respondenten heeft deze vraag beantwoord met "weet ik niet".