Waardering Inspectie
Wat zegt de inspectie in haar rapport over de school?
Klik op het rapport:
Toelichting van de school
Ieder kind heeft recht op goed onderwijs; onderwijs waarbij de leerling presteert naar zijn/ haar mogelijkheden. Onze school heeft in 2010 bezoek gehad van de Inspectie. Deze heeft onze school het basisarrangement toegekend. Dit houdt in dat de Inspectie vertrouwen heeft in de kwaliteit van onze school, onze zorgplannen en de sturing op deze plannen.