Leerlingtevredenheid
Toelichting van de school
Jaarlijks nemen we een veiligheidsenquête af onder de leerlingen van de bovenbouw (groep 6 t/m 8). 
In januari 2019 is de laatste tevredenheidsenquête afgenomen. Het resultaat is mooi, de kinderen van de bovenbouw geven de school als rapportcijfer 8,4. De kinderen zijn vooral positief over het lessen op school en in het bijzonder de rol van hun leerkracht.
We hebben dit jaar ook een algemene tevredenheidsenquête afgenomen. Uit deze enquete blijkt dat de kinderen van De Kring zich veilig voelen in de groep en op het schoolplein, ze niet (tot nauwelijks) bedreigd worden door andere kinderen, spullen niet (tot nauwelijks) stuk gemaakt worden en de kinderen veel vrienden hebben. 
Natuurlijk hebben we ook nog wat verbeterpunten, namelijk: de wc's mogen schoner, de antwoorden op de toetsen mogen vaker besproken worden, lezen en taal kan beter/leuker en de kinderen willen graag meer extra opdrachten. 
In de komende periode gaan we met deze punten aan de slag.
Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?
Klik op het icoon om het rapport te downloaden: