Oudertevredenheid
Toelichting van de school
De Kring heeft begin 2019 een tevredenheidsenquête afgenomen onder de ouders.
De ouders van De Kring geven onze school een 8,04 (dit was een 8,03 in 2015). Het landelijk gemiddelde is 7,57.
De ouders zijn tevreden over o.a. de volgende punten: de sfeer van de gebouwen, inzet, enthousiasme en deskundigheid van de leerkrachten, sfeer in de groepen, speelmogelijkheden op het plein, de nieuwsbrief en de mate waarin de leerkracht luistert naar de ouders. Kortom veel punten waar we trots op kunnen zijn.
Daarnaast hebben ouders ook een aantal verbeterpunten voor De Kring, zoals: binnenklimaat in de lokalen, hygiëne in de school, verkeersveiligheid op weg naar school, extra mogelijkheden goede leerlingen, manier van communiceren, informatievoorziening, begeleiding leerlingen met problemen, aandacht voor goede prestaties en aandacht voor werken met de computer.
In overleg met het team, bestuur, de MR en de kinderen wordt in de loop van het schooljaar een aantal punten op gepakt. 
Hoe tevreden zijn ouders over de school in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,7School: gemiddeld cijfer is 8,0
Het gemiddelde van de vergelijkingsgroep is vastgesteld op 11 juli 2019.
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland.
Aantal leerlingen: 361 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 167
Bron: Scholen met Succes
Hoe tevreden zijn ouders over de school in 2018-2019, uitgesplitst naar vraag?
Schoolklimaat (sfeer, omgang en veiligheid)
Gemiddeld cijfer
 
In hoeverre gaat uw kind met plezier naar school?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 8,5School: gemiddeld cijfer is 8,8
 
Hoe veilig voelt uw kind zich op school?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 8,3School: gemiddeld cijfer is 8,8
 
Hoe tevreden bent u over de opvoedkundige aanpak van de school?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,5School: gemiddeld cijfer is 8,2
 
Hoe tevreden bent u over uw contact met de medewerkers van de school?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,9School: gemiddeld cijfer is 8,4
 
Onderwijsleerproces
Gemiddeld cijfer
 
Hoe tevreden bent u over wat uw kind leert op school?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,8School: gemiddeld cijfer is 7,8
 
In hoeverre sluit wat uw kind leert aan bij zijn of haar niveau?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,6School: gemiddeld cijfer is 7,5
 
Vindt u dat uw kind voldoende wordt uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,2School: gemiddeld cijfer is 7,1
 
Hoe tevreden bent u over de vakbekwaamheid van de leerkrachten?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 8,0School: gemiddeld cijfer is 8,1
 
Informatie en communicatie
Gemiddeld cijfer
 
Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over wat er op school gebeurt?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,5School: gemiddeld cijfer is 7,4
 
Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over uw kind?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,2School: gemiddeld cijfer is 7,3
 
Rapportcijfer
Gemiddeld cijfer
 
Welk rapportcijfer geeft u de school?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,7School: gemiddeld cijfer is 8,0
 
 
 
 
 
School
 
 
 
Vergelijkingsgroep
 
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?