Schooltijden en opvang
Welke schooltijden/opvangtijden hanteert uw school?
 
Toelichting van de school
Tijdens vakanties en vrije dagen verzorgen Trema Kinderopvang en Hoppas Kinderopvang de buitenschoolse opvang. Ouders dienen dat zelf bij de organisatie van hun keuze aan te geven.