Organisatie van het onderwijs
Toelichting van de school
We werken zoveel mogelijk met homogeen (op leeftijd) samengestelde groepen. Elke groep bestaat uit leerlingen die het basisprogramma volgen en daarin voldoende uitdaging ervaren. Daarnaast zijn er leerlingen die extra instructie en begeleiding krijgen omdat ze moeite hebben met een (onderdeel van een) bepaald vak. Tot slot zijn er de (meer)begaafde leerlingen die onderdelen uit het basisprogramma kunnen overslaan en verder werken aan aparte lesprogramma's.
De leerkrachten van onze school zijn volledig bevoegd en mogen lesgeven in alle vakken. In de bovenbouw worden per leerjaar soms vakken gewisseld op basis van interesse en deskundigheid bij leerkrachten.
Hoe worden de leerlingen gegroepeerd?
 
LeerstofjaarkIassen
(leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd)
 
Combinatiegroepen
(samenvoeging van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4)
 
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen
(leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas)
 
Groepsdoorbrekende niveaugroepen
(leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten)
Op welke manier is vervanging bij verlof geregeld?
De meeste groepen hebben twee groepsleerkrachten. Zij werken volgens een jaarlijks door de directie opgesteld rooster. Voor vervanging bij ziekte en allerlei verlof wordt in eerste instantie een beroep gedaan op die duo-groepsleerkracht. In tweede instantie wordt een beroep gedaan op andere parttimers die op onze school werkzaam zijn of de invalkracht die zich beschikbaar heeft gesteld.
Welke vakleerkrachten zijn binnen de school aanwezig?
Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school.