Organisatie van het onderwijs
Hoe worden de leerlingen gegroepeerd?
leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
 
samenvoeging van twee leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4
LeerstofjaarkIassen
 
Combinatiegroepen
leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas
 
leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen
 
Groepsdoorbrekende niveaugroepen
Toelichting van de school
We werken zoveel mogelijk met homogeen (op leeftijd) samengestelde groepen. Elke groep bestaat uit leerlingen die het basisprogramma volgen en daarin voldoende uitdaging ervaren. Daarnaast zijn er leerlingen die extra instructie en begeleiding krijgen omdat ze moeite hebben met een (onderdeel van een) bepaald vak. Tot slot zijn er de (meer)begaafde leerlingen die onderdelen uit het basisprogramma kunnen overslaan en verder werken aan aparte lesprogramma's.
De leerkrachten van onze school zijn volledig bevoegd en mogen lesgeven in alle vakken. In de bovenbouw worden per leerjaar soms vakken gewisseld op basis van interesse en deskundigheid bij leerkrachten.