Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
Gepassioneerd
Betrouwbaar
Betrokken
Ambitieus
Coöperatief
Wat is de missie/visie van de school?
Zijn wie je bent, groeien in je talent.
Een Basisschool op Protestants Christelijke grondslag.
Ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige, zelfverantwoordelijke en sociale burgers.
Waardering voor zichzelf en de wereld om zich heen.
Kinderen, ouders en personeel werken in harmonie samen.
Welke punten staan er dit jaar of komende jaren centraal?
Wij zorgen door een breed aanbod voor uitdagend en toekomstgericht onderwijs. Door te onderzoeken en ruimte te bieden aan leervragen, spelen we in op de talenten en leerbehoeften van onze leerlingen. Kinderen ontwikkelen een kritische houding en leren creatief te denken.
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?