Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
Gepassioneerd
Betrouwbaar
Betrokken
Ambitieus
Coöperatief
Missie en visie
Zijn wie je bent, groeien in je talent.
Een Basisschool op Protestants Christelijke grondslag.
Ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige, zelfverantwoordelijke en sociale burgers.
Waardering voor zichzelf en de wereld om zich heen.
Kinderen, ouders en personeel werken in harmonie samen.