Resultaten eindtoets
Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?
School: 536,2School: 536,2School: 537,7School: 537,7School: 537,0School: 537,0School: 536,0School: 536,0School: 537,1School: 537,1School: 536,2School: 537,7School: 537,0School: 536,0School: 537,1Inspectie-ondergrens: 534,6Inspectie-ondergrens: 534,6Inspectie-ondergrens: 534,5Inspectie-ondergrens: 534,5Inspectie-ondergrens: 534,2
Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
Toelichting van de school
De scores van de CITO-eindtoets geven een beperkt beeld van het totale onderwijs op onze school. De vakken Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuurkunde worden op de eindtoets wel getoetst, maar tellen (voor ons helaas) niet mee in de score. Daarnaast streven wij een brede ontwikkeling na en besteden ook aandacht aan de ontwikkeling van motorische, creatieve, muzikale en sociale talenten. We proberen een fijne, veilige school te zijn voor elk kind. Dat alles kun je niet uit de CITO-score aflezen. Wij zijn tevreden als we met de CITO-score op het gemiddelde uitkomen van onze schoolvergelijkingsgroep.