Examencijfers
Toelichting van de school
De school heeft (nog) geen toelichting gegeven.
Wat zijn de gemiddelde eindcijfers van de school in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 6,6 op het vmbo-(g)t.School: 6,3 op het vmbo-(g)t.
Wat waren de gemiddelde eindcijfers van de school de afgelopen jaren?
6,3 op het vmbo-(g)t in 2018-2019.6,3 op het vmbo-(g)t in 2017-2018.6,5 op het vmbo-(g)t in 2016-2017.
Wat zijn de gemiddelde examencijfers per onderwijssoort de afgelopen jaren?
 
2016-2017
 
2017-2018
 
2018-2019
 
 
School-examen
Centraal examen
Eindcijfer
 
School-examen
Centraal examen
Eindcijfer
 
School-examen
Centraal examen
Eindcijfer
 
vmbo-(g)t
6,7
6,1
6,5
 
6,4
6,0
6,3
 
6,4
6,2
6,3
 
Wat zijn de gemiddelde examencijfers per vak in 2018-2019?
 
Schoolexamen
 
Centraal examen
 
Eindcijfer
 
School
Vergelijkings- groep
 
School
Vergelijkings- groep
 
School
Vergelijkings- groep
vmbo-(g)t
6,4
6,6
 
6,2
6,4
 
6,3
6,6
Aardrijkskunde
6,4
6,4
 
6,3
6,2
 
6,3
6,3
Biologie (oud)
6,3
6,4
 
6,0
6,4
 
6,2
6,4
Duitse taal
6,1
6,4
 
5,8
6,1
 
6,0
6,3
Economie
6,0
6,3
 
6,1
6,2
 
6,1
6,3
Engelse taal
6,7
6,7
 
6,2
6,6
 
6,5
6,7
Franse taal
6,0
6,5
 
5,7
6,3
 
5,8
6,4
Geschiedenis en staatsinrichting
6,4
6,5
 
7,0
6,4
 
6,7
6,5
Maatschappijleer (gemeenschappelijk deel)
7,0
7,0
    
7,0
7,0
Natuur- en scheikunde I
5,8
6,4
 
5,5
6,3
 
5,7
6,3
Natuur- en scheikunde II
5,9
6,4
 
5,2
6,4
 
5,5
6,4
Nederlandse taal
6,3
6,5
 
6,3
6,3
 
6,3
6,4
Wiskunde
6,3
6,5
 
6,2
6,4
 
6,3
6,5