Tussentijdse resultaten
Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?
Klik op 'Meer informatie >'
  • We werken op school met methodes. Deze methodes hebben toetsen na afsluiting van een bepaald Blok of onderwerp. 
  • In februari en juni nemen we Citotoetsen af op het gebied van: Spelling, Technisch Lezen, Rekenen en Wiskunde, Begrijpend Lezen, Woordenschat. 
  • Deze gegevens gebruiken we voor het samenstellen van onze instructiegroepen. Twee keer per jaar worden deze resultaten besproken met de eigen tak (bouw) en met de zorg leerkrachten. Samen worden op deze manier de onderwijsbehoeften van de kinderen in beeld gebracht en gekeken hoe die het beste ingevuld kan worden.